ماموریت ها و چشم اندازها

اصلی‌ترین وظایف بنگاه مادر

«گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا» به عنوان سهامدار مجموعه‌ای از شرکتهای به هم مرتبط و فعال در حوزه فناوری اطلاعات و پرداخت کشور، شش محور اصلی زیر را به عنوان وظایف اصلی خود در قبال شرکتهای تابعه تعریف کرده است:

  • اطمینان یافتن از به اشتراک گذاشتن دانش ضمنی و تجارب در سطح شرکتهای تابعه و سیاست‌گذاری برای حفظ و توسعه این دارایی ارزشمند
  • به اشتراک گذاشتن و حداکثر استفاده از دارایی‌ها به عنوان فرصتی برای کاهش هزینه‌ها در شرکتهای تابعه و افزایش بهره‌وری
  • ایجاد یکپارچگی افقی در زنجیره‌ی محصولات و خدمات همسو با نیازمندیها و اولویتهای بانک ملت و متناسب با روندهای محیطی
  • تقویت توان لابیگری شرکتهای تابعه با نهادهای بالادستی و کمک به تقویت موقعیت صنفی و توان رقابتی
  • توسعه‌ی کسب و کارهای جدید به‌صورت ترکیبی و مشارکتی در سطح گروه با استفاده از تمامی امکانات موجود
  • تدوین استراتژیهای هماهنگ و تقویت‌کننده در سطح شرکتهای گروه