شرکا

شرکتهای تابعه و وابسته
در حال حاضر این مجموعه متشکل از شش شرکت تابعه و سه شرکت وابسته است که بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های بانک ملت در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات پرداخت را تأمین کرده و قادر به ارائه ی خدمات و راه‌حل‌های خود در بالاترین سطح به نظام بانکی و سایر متقاضیان این‌گونه خدمات در مقیاس وسیع هستند. شرکت‌های تابعه این گروه عبارتند از:
  • شرکت بهسازان ملت
  • شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام)
  • شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
  • شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی
  • شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی
  • شرکت مهندسی نرمافزار شقایق
و شرکتهای وابسته که بخشی از سهام آنها متعلق به گروه بهسازان فردا است عبارتند از:
  • شرکت سروحامی پارس
  • شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
  • شرکت پیام هوشمند آریا (تکسل)