درباره گروه

برپایی نخستین شرکت تخصصی فناوری اطلاعات توسط بانک ملت، به‌ عنوان الگوی پیشرو در به ‌خدمت گرفتن این فناوری در کسب و کار بانکداری، بیش از دو دهه قدمت دارد. شرکت بهسازان ملت به ‌عنوان هسته‌ اصلی و نخستین عضو از گروه فنآوران هوشمند بهسازان فردا، توانی را فراهم نمود که علاوه بر نقش‌آفرینی پررنگ در کسب و کار بانک ملت و تقویت جایگاه رقابتی آن در نظام بانکداری کشور، موجبات تکمیل سبد کسب و کار محصولات و خدمات این مجموعه را تدارک دیده و بتواند بهتدریج با ایجاد و تملک برخی شرکت‌های موفق، مبدل به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تخصصی فناوری اطلاعات کشور شود.

برپایی و مدیریت چندین شرکت بزرگ انفورماتیکی و ایجاد زنجیرهی متنوعی از کسب و کارهای مرتبط در حوزهی‌ فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی، جایگاه این مجموعه را در صنعت فناوری اطلاعات و بانکداری کشور از تمامی رقبای خود متمایز کرده است. با افزوده شدن خطوط کسب و کار تحت سرپرستی و افزایش تنوع فعالیت‌ها، بانک ملت رویکرد ایجاد یک گروه تخصصی فناوری اطلاعات (هلدینگ) را در پیش گرفت و در نهایت در سال ۱۳۹۳ شرکت «گروه فنآوران هوشمند بهسازان فردا» به‌عنوان بنگاه مادر، وظیفه‌ی ایجاد همراستایی و هم‌افزایی در مجموعه‌ شرکت‌های فناوری اطلاعات بانک ملت را عهده‌دار شد. مأموریت اصلی این گروه، توسعه، تأمین، تدارک و ارائه خدمات جامع در حوزه فناوری اطلاعات به بانک ملت به‌عنوان سهامدار اصلی و سایر مشتریان متقاضی این نوع خدمات است. همچنین گروه بهسازان فردا، با توجه به ظرفیت فوقالعاده و روند تحولات فناوری و در همکاری با سایر نهادها و سازمانهای کشور، امکان ایجاد خدمات و محصولات ترکیبی را نیز در خود پرورش داده است. پروژههای کارت سوخت و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نمونههایی از پروژههای ملی موفقی هستند که در کارنامه فعالیت بانک ملت و گروه بهسازان فردا میدرخشد.

شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا به ‌عنوان سهامدار اصلی، مسئولیت حصول اطمینان از تطابق خطوط کسب و کار تحت سرپرستی خود با نیازمندی‌های فعلی و آتی بانک ملت را برعهده دارد. از همین‌رو با تمرکز روی مدیریت بهینه‌ این سبد، نسبت به خلق ارزش در مجموعه‌ی بانک ملت اقدام می‌کند.

«هوشمندانه به بانکداری دیجیتال معنا می‌دهیم»