طرح های در حال اجرا

فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا در دو لایه اصلی قابل طبقه‌بندی است. در سطح اول تمرکز اصلی بنگاه مادر روی اولویتهای راهبردی است. مجموعه اقدامات تعریف شده در این سطح متضمن تحقق انتظارات ذینفعان اصلی گروه بهسازان فردا با تمرکز ویژه روی بانک ملت است. سطح دوم فعالیتها و اقدامات تعریف شده معطوف به تقویت حاکمیت یکپارچه و هم‌افزایی است که عمدتاً توانمندساز بنگاه مادر است. در ادامه هر یک از اقدامات تعریف شده به تفکیک هر یک از محورهای فوق به اختصار برشمرده شده است.

حوزه نوآوری

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های گروه بهسازان فردا، توجه کافی به حفظ و تقویت قابلیتهای مرتبط با نوآوری است. یکی از سه رکن اصلی مورد تأکید در برنامه‌های بنگاه مادر نیز معطوف به همین موضوع است. عمده اقدامات صورت گرفته توسط شرکتهای گروه در فهرست زیر آمده است.

 • را ه‌اندازی فرایند بهر ه‌برداری از فینتک‌ها و استارت‌آپها

 • ایجاد هسته‌های نوآوری در شرکتهای تابعه

 • توسعه کاربرد تلفن همراه در خدمات بانکی

 • ورود عملی به بانکداری اجتماعی

 • ایجاد همکار یهای تجاری برای توسعه بازار

 • بررسی روند انفورماتيک – بانک و تحولات صنعت

 • ايجاد زیرساخت‌های پژوهش، نوآوری و ارزیابی محصولات کاربردی در شرکت‌های تابعه

 • سرمايه گذاری و ورود به محصولات و الگوهای جديد کاربردی مرتبط با تلفن همراه؛ شامل ،MVNO، NFC همراه بانک

 • همکاری با شرکت ایرانسل )الصاق کارت بانکی به سیم کارت(

 • برگزاری اولین دوره فینکاپ و ایجاد مرکز رشد فناوری

حوزه پایداری و تداوم کسب و کار

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های عملیاتی بانک ملت، پایداری و اطمینان از وجود قابلیتهای لازم برای تداوم کسب و کار و برپایی آن در کوتاهترین زمان ممکن پس از وقفه است. با توجه به حساسیت بالای سامانه‌های در اختیار این گروه، مجموعه اقدامات و تدابیر گستردهای برای افزایش این قابلیت در سطح گروه تدارک دیده‌شده و در دستور کار قرار گرفته است. در ادامه اصلی‌ترین اقدامات صورت گرفته در این حوزه فهرست شده است.

 • مدیریت امنیت اطلاعات

 • راهبری طرحهای کلان فراشرکتی

 • تقویت و توسعه زیرساختهای سخت‌افزاری

 • بهبود معماری و تضمین دسترس پذیری سامانه‌های نرم‌افزاری

 • سازماندهی و اجرا

 • آموزش

 •  راهبری طر حهای کلان و تلاش برای تأمین رضایت بانک از طریق اعمال مديريت مخاطرات و برنامه‌ریزی برای رفع آنها

 • اعمال اصلاحات ساختاری و ساماندهی مجموعه در ايجاد هسته های فنی/ تخصصی لازم در موضوع امنيت و پیگیری مداوم در اخذ استانداردها

 • همکاری و همراهی با کميته هادی برخی پروژه‌های کليدی بانک مانند پروژه Core2 و پروژه طراحی سايت‌های پشتيبان و بحران

 • سازماندهی و اجرا

 • آموزش

حوزه چابک‌سازی و ايجاد انعطاف عملياتی

وابستگی بالای خلق مزیت در بازار بانکی به سرعت عمل و ارائه‌ی به‌موقع محصولات و خدمات در بازار، چابکی این فرایند را در فهرست اولویت های راهبردی گروه بهسازان فردا قرار داده است. این اولویت با ایجاد انعطاف عملیاتی و کاهش پیچیدگی‌های ذاتی این فرایند بسیار تسهیل خواهد شد. برای تحقق این مهم اقدامات زیر در دستور کار قرار گرفته است.

 • شبکه‌سازی و همکاریهای تجاری

 • حضور در بازار رقابت

 • شراکتهای خارجی و انتقال فناوری

 • برون‌سپاری خدمات

 • حرکت از محصول‌محوری به خدمت‌محوری

 •  تجدید معماری شرکت های تابعه مبتنی بر رقابت